Utwory

SPIS KOMPOZYCJI

Wariacje na fortepian (2000)

Cztery epifanie na klarnet, saksofon tenorowy, skrzypce, fortepian, kontrabas i perkusję (2001)

Preludium na klarnet solo (2001)

Koła na akordeon, fortepian i kwartet smyczkowy (2002)

Sonata na wiolonczelę i fortepian (2003)

Passacaglia na 12 instrumentów smyczkowych, harfę i perkusję (2003)

Koncert na trąbkę i orkiestrę (2004)

Carmina amoris kantata na alt solo, baryton solo, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną do słów Kwintusa Horacjusza Flakkusa (2004)

Toccatina na fortepian (2004)

Nad wodą wielką i czystą na chór mieszany i organy do słów Adama Mickiewicza (2004)

Mechanical City na klawesyn (2005)

I Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną (2005)

Czym jest muzyka na chór dziecięcy i orkiestrę smyczkową do słów Ludwika Jerzego Kerna (2006)

Dwie etiudy na trąbkę solo (2006)

Metamorfozy wg Eschera na klarnet, saksofon sopranowy, trąbkę, waltornię, harfę, fortepian, wibrafon i marimbę (2007)

Trzy miniatury (Trwanie, Echo, Bieg) na trzy klarnety (2007)

Etiuda elektroniczna nr 1 kompozycja elektroniczna(2008)

Palimpsest na osiem instrumentów wirtualnych (2008)

Gnała wołki melodia ludowa na klarnet i fortepian (2008)

Rozmowy z katem muzyka do spektaklu teatralnego (2009)

Rozbłyski na orkiestrę symfoniczną (2009)

Streljani grad (Ubijenim decacima, Krstenje, Poruka) tryptyk na mezzosopran, alt i chór mieszany do wierszy włoskiej poetki Anny Santoliquido w serbskim tłumaczeniu Dragana Mraovića (2010)

Water Music praca multimedialna, zdjęcia: Agata Faszcza, muzyka i montaż: Piotr A. Komorowski (2010)

Merzbau-Winter Music kompozycja elektroniczna (2010)

Muzyka do filmu edukacyjnego o Kazimierzu Wielkim zrealizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2011)

Stroboskop na fortepian (2012)

Stroboskop na kwartet smyczkowy (2012)

Fraktal na 10 akordeonów (2013)

Muzyka do audiobooka Trilogi Insiden z opowiadaniami Seno Gumiry wyd. Digital Archipelago (2014)

Breaking the Waves muzyka elektroniczna dla czterech wykonawców (2014)

Pejzaż wiosenny na orkiestrę smyczkową (2014)

Wyprawa do wnętrza dźwięku na duo perkusyjne i warstwę elektroniczną (2015)

Toccata na organy (2015)

Mozaika na organy (2015)

Morze na kwartet smyczkowy i warstwę elektroniczną (2015)

Ukryty świat na akordeon i warstwę elektroniczną (2015)

Air fantazja na kwintet dęty blaszany (2016)

Dialogi na 2 perkusistów i orkiestrę smyczkową (2016)

Okręgi na trio perkusyjne (2016)

Impresja na skrzypce i warstwę elektroniczną (2017)

Cadenza e corale na altówkę i fortepian (2017)

Krople czasu na saksofon i warstwę elektroniczną (2018)

Synergia na duo perkusyjne i warstwę elektroniczną (2018)

Albo-albo na skrzypce i altówkę (2019)

Palindrom na 2 marimby (2019)

Trio fortepianowe "Komu bije dzwon" na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2019)

Mozaika na fortepian (2020)

Suita marsjańska na akordeon i klawesyn (2021)

Koncert na orkiestrę smyczkową (2021)

Sonata na altówkę i fortepian (2022)

Stabat Mater na sopran solo, chór żeński, organy i orkiestrę (2022)

Taniec na kwartet fortepianowy (2023)

PUBLIKACJE

Piotr Komorowski - Partytura orkiestrowa pt. Rozbłyski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011. Kup tutaj.

Piotr Komorowski - Etiudy fortepianowe z Pierwszej Księgi Gyorgy Ligetiego – inspiracje i konteksty [w:] Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011, ss. 83-128, ISMN. Przeczytaj tutaj.

Piotr Komorowski - "Utwór symfoniczny pt. 'Rozbłyski' jako przykład zastosowania CAC w moim języku kompozytorskim". Praca doktorska. Repozytorium UKW. Przeczytaj tutaj.

Piotr A. Komorowski - "Streljani grad" tryptyk na mezzosopran, alt i chór mieszany - partytura. Wydanie w: UNA VITA IN VERSI Trentasette volte Anna Santoliquido, LB edizioni, Bari 2018, pod redakcją Francesca Amendola.

Piotr A. Komorowski - Albo-albo na skrzypce i altówkę. Nagranie na płycie CD: VIOLA TRACE 2020, Lech Bałaban, Krzysztof Sowiński, Jan Bałaban. Utwory: Krzysztofa Pendereckiego, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Henryka Jana Botora, Sławomira Czarneckiego, Piotra Komorowskiego, Marcina Dominika Molskiego, Janusza Stalmierskiego, Ignacego Zalewskiego. Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego, Poznań, 2020.

Piotr A. Komorowski -Koncert na smyczki. Nagranie na płycie CD: Riemer. Komorowski. Kopczyński. Kujawsko-Pomorska Orkiestra Kameralna, Mariusz Kończal - dyrygent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akolada 2021.

Piotr A. Komorowski -Suita marsjańska na akordeon i klawesyn. Nagranie na płycie CD: Dorota Zimna, Stanisław Miłek. Time Dilation. Music by: Krzanowski, Komorowski, Gumiela, Moc., Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Sagittaria, 2022. Kup tutaj.

Piotr A. Komorowski -For Whom The Bell Toll, płyta CD, DUX 2022. Kup tutaj.