muzyka

Kompozycje

Lista kompozycji

Wariacje na fortepian (2000)

Cztery epifanie na klarnet, saksofon tenorowy, skrzypce, fortepian, kontrabas i perkusję (2001)

Preludium na klanet solo (2001)

Koła na akordeon, fortepian i kwartet smyczkowy (2002)

Sonata na wiolonczelę i fortepian (2003)

Passacaglia na 12 instrumentów smyczkowych, harfę i perkusję (2003)

Koncert na fortepian i orkiestrę (2004)

Carmina amoris kantata na alt solo, baryton solo, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną do słów Quintusa Horatiusa Flaccusa (2004)